Assistencia

Informació general per l’usuari al nostre centre el podeu trobar a la página web de l’hospital.

Informació més específica sobre el part la trobareu a l’espai específic, en el menu de la web.

Si cal ingressar teniu tota la informació al full corresponen.


GESTACIÓ

Sempre que vingueu a visitar-vos heu de portar la següent documentació:

• DNI, NIE o passaport.

• Targeta sanitària individual.

• Carnet de la vostra assegurança de salut.

• Carnet de l’embarassada.

• Anàlisis, ecografies i altres proves.

És convenient que us dutxeu abans de venir a l’Hospital i que utilitzeu roba còmoda.


Àmbits:

Unitat de Diagnòstic Prenatal (UDP)

És on es practiquen les tècniques de diagnòstic prenatal invasiu com la biòpsia corial o l’amniocentesi a les gestants que ho requereixen i que són derivades del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). Actualment la majoria de les proves es fan a l’ASSIR-Granollers.

Consultes externes de l’Àrea de Risc Obstètric (ARO)

És una consulta on es visiten les gestants de risc que cal que siguin ateses a l’Hospital segons el criteri del seu ginecòleg del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

Visita prepart

És la visita de contacte amb l’Hospital i consisteix en la reelaboració de la història obstètrica a fi de conèixer l’evolució de la gestació. Si cal, en la visita prepart se us demanaran proves complementàries (anàlisis, ecografies, ECG…). O en alguns casos us informaren si cal una cesàrea per finalitzar la gestació.

Tanmateix podeu consultar dubtes sobre temes com el prorgama de donació de sang de cordó o la visita d’acollida. I recollir triptics informatius sobre aquesta darrera part del vostre embaràs, part i puerperi.

Visita d’acollida

Podeu sol·licitar una visita d’acollida, que us permet visitar les instalacions del centre envers el part i el puerperi immediat. Per reservar el dia només cal trucar al:

Ecografia

És una prova d’imatge per veure possibles alteracions morfològiques fetals i dels annexos.

Test de reactivitat fetal (TRF)

És una prova per detectar si la gestant té contraccions i per valorar el batec cardíac fetal en relació amb les contraccions. La durada d’aquesta prova és d’aproximadament 30 minuts. Si us heu de sotmetre a un TRF és convenient que una o dues hores abans de l’hora concertada feu un bon esmorzar d’acord amb la vostra dieta habitual.

Tacte vaginal

Durant l’embaràs us faran pocs tactes vaginals, si cal, que en ocasions provoquen una petita pèrdua de sang en les segents hores a la visita.  No ha de ser motiu d’alarma.