El part al nostre centre

El part a l’HGG: 

 1. Estructura física: Sala de Parts

El nostre centre disposa d’una àrea de parts específica amb cinc sales de dilatació, una de elles amb banyera per analgèsia natural i tres sales de parts.

També disposem d’un quiròfan d’urgències per quan es requereix una cesària.

 

 1. Organització de l’àrea de parts:

Professionals:

Habitualment disposen de dos/tres llevadores per torns i dos professionals mèdics. També hi ha personal mèdic i d’infermeria en formació, i estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC.

Hi ha personal auxiliar.

Quan es precisa hi ha disposició neonatòleg en torn de matí (de 8-16 hores )i pediatra de guàrdia (de 16-8 hores).

La dona de part ingressa per urgències i quan es verifica que esta de part, passa a una Sala de dilatació i se li reserva llit d’hospitalització. Durant aquest temps es monitoritzà el treball de part per garantir la seguretat de mare i fetus i habitualment es disposa una via parenteral per administrar serum o medicació.

Les habitacions de hospitalització, actualment, son totes dobles.

 

 1. Protocol de part natural (segur i respectat)

 

PROCÉS ASSISTÈNCIAL AL PART NORMAL:

El nostre protocol d’assistencia al part normal sense complicacions adequa el Protocol d’Assistència natural al Part Normal del Departament de Salut  a les disponibilitats estructurals i de recursos humans del nostre centre, així com als criteris científics de garantia en salut materno-infantil actuals.

Preferències relacionades amb l’acompanyant:

Durant tot el procés del part normal pot estar acompanyada per la persona que la dona designés (pot ser una o dues persones, però no poden estar simultàniament).

Preferències relacionades amb l’espai físic:

Si la dona ho desitja i esta disponible, podrà fer servir la sala de dilatació amb banyera per el període de dilatació. Cal recordar que la banyera de que es disposa no és per fer el part, sinó analgèsia en el període de dilatació.

Les dones que ho desitgin i sempre que l’evolució del treball de part ho permeti la Sala de dilatació i sala de parts poden ésser un únic espai: podrà parir si ho sol·licita a la mateixa sala on ha fet la dilatació.

Possibilitat d’escoltar música durant el procés de dilatació (si porta la gestant tant l’aparell reproductor com la música i a volum baix o amb auriculars).

Possibilitat de graduar la intensitat de la llum dintre del marc de les disposicions elèctriques del nostre centre.

 

Preferències relacionades amb els procediments:

La dona podrà decidir sobre:

Ènema

Rasurat de pubis

Deambulació

Ingestió de líquids clars (sempre segons protocol)

En cas que sigui necessari administrar un fàrmac, com sempre, es demanarà el consentiment oral a la dona.

 

Monitoratge fetal:

Monitoratge continu.  Sempre que sigui possible:

Monitoratge periòdic (amb consentiment informat per part de la dona): referència als riscos inherents a la manca de monitoratge durant un període perllongat de la dilatació.

 

Alleujament del dolor:

La dona pot triar en alleujar el dolor amb mètodes alternatius, amb la col·laboració del seu acompanyany (tècniques de respiració i relaxacií, massatge efectuat per la parella o l’acompanyant).

 

També pot decidir provar el part sense cap tipus d’anestèsia o per contra optar per  l’epidural el més aviat possible (una vegada instaurat el treball de part i sempre que no hi haguin contraindicacions mèdiques).

Habitualment el procés expulsiu s’até amb protecció perineal, sense episiotomia sistemàtica. En  cas de voler analgèsia pel dolor mitjançant anestèsia, se li aplciarà analgèsia peridural (si no hi ha contraindicació mèdica), La dona signara el consentiment informat, després de rebre la informació necessària del procediment per part de l’anestesiòleg.

A part de la peridural clàssica, el nostre centre disposa de “walking peridural” que consisteix en l’aplicació epidural de baixes dosis d’analgèsic per tal que la dona pugui moure’s amb moderació durant el procés de dilatació. Amb aquesta tècnica, la dosis d’analgèsia és més baixa, i la pacient pot notar algunes molèsties relacioandes amb les contraccions. En qualsevol cas, l’anestesiòleg parlarà amb la gestant, per oferir-li la millor opció.

Si cal practicar una episiotomia o durant l’expulsiu es produeix un esguinçament, la dona pot decidir si vol l’anestèsis local per la sutura en el cas de no portar cap altra mena d’anestèsia.

 

Altres qüestions durant el període de dilatació (material d’ajuda, decisió sobre la bossa de les aigües)

El centre disposa de pilotes, miralls, coixins, etc.

Així mateix disposem d’una sala de dilatació amb banyera per alleugerir el període de dilatació de dones que desitgin un part natural

Si la dona ho manifesta expressament: “No voldria que se’m trenqués la bossa d’aigües” si no fos necessari per raons mèdiques, es respectarà, en el marc, sempre, d’una gestació sense risc i en procés normal de part.

 

Període d’expulsió:

Sempre que l’estat d’evolució del part i el benestar materno-fetal estigui garantit, es respectarà les preferències de la dona

 • La dona podrà decidir si començar els espoderaments (“pujos”) quan en tingui ganes o per contra quan li indiquin que ha de fer-ho.
 • La dona podrà triar posar-se en la posició en que es trobi millor.

Si l’estat del nadó ho permet, es posa immediatament sobre la mare, pell amb pell.

El cordó umbilical es tallarà un cop ha deixat de bategar, excepte si la dona es donant de sang de cordó, (Banc Públic de Sang de Cordó) que en aquest cas es seguirà el protocol del Banc de Sang.

Tanmateix no es pot facilitar a la dona sang de cordó per bancs privats; excepte que el part no correspongui a una assegurança pública, sinó privada i haguí acordat amb el seu ginecòleg aquest aspecte.

Com centre que pertany a  l’IHAN (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i a la Lactància) s’afavoreix la lactància materna des del primer moment, ja a la sala de parts i a demanda.

El deslliurament placentari es realitzarà habitualment dirigit. Si la dona desitja un altre tipus, cal informar-la del risc d’atonia uterina.

Tota l’alimentació del nadó serà decidida d’acord amb la seva mare, excepte per indicació del pediatra responsable.

Al seu ASSIR podrà trobar els documents per sol·licitar un part natural.

 

L’episiotomia només es practicarà quan sigui indispensable per la sortida del cap fetal o per evitar un esguinçament perineal.

Material  biològic del part: placenta i sang de cordó

La placenta es considerà material biològic i per tant esta sotmès a la legislació sobre tractament de materials biològics per el que no es podrà facilitar la placenta a la mare o la família.

 

Preferències després del part

Les habitacions d’hospitalització, actualment, són totes dobles.

L’hospital dona l’alta al nadó a les 48 hores del naixement, pels controls nounatals no per requeriments obstètrics, en alguns casos es pot donar l’alta abans.

Com centre de programa IHAN, el nadó resta sempre en l’habitació de la mare.

Preferències sobre l’alletament:

Com centre de l’IHAN s’afavoreix la lactància materna a demanda, però si aquesta no vol donar el pit,  es procedeix a la inhibició de la mateixa.

Totes les mares reben informació sobre les avantatges de la lactància materna per l’alimentació del nadó i suport per iniciar-la i continuar-la després de l’alta hospitalària.

Tota l’alimentació del nadó es decidida d’acord amb la seva mare, excepte per indicació del pediatra responsable.

 

 1. Pla de Naixement

Disposa al seu ASSIR dels documents per sol·licitar un part natural, també pot fer un document propi, abans consulti les condicions del nostre protocol de part respectat, per veure si compleix les seves exigències, sinó es així li recomanen faci servir altres opcions.

El nostre centre no dona suport a part domiciliari.

 

 1. Protocols de seguretat:

Dintre del marc de política de seguretat envers el pacient del nostre servei, disposen de dos protocols específics per les complicacions més greus dintre de l’àmbit del part “normal”:

Hemorràgia postpart

Distòcia d’espatlles

 

 1. Gestació de risc /part de risc

 

Les gestacions o parts de risc hauran d’estar monitoritzats durant tot el procés de part.

Si des de Alt Ris Obstètric (ARO) s’ha decidit la pràctica d’una cesària…llegeix la part de cesària.

 

 1. Normes per cesàries

 La cesària consisteix en una intervenció quirúrgica amb la finalitat d’extreure el fetus del úter matern quan no es possible o no es aconsellable un part per via natural (vaginal). Com totes les intervencions quirúrgiques té uns riscos específics, dels que te informaren els nostres professionals i cal la firma d’un document de consentiment informat.

El dia de l’ ingrés acudirà a sala de parts per monitoratge fetal i avaluació per professional de la indicació de la cesària (en especial quan aquestes pre-programació sigui per presentació de natges).

La cesària, malgrat la pre-programació, pot retrasar-se per motius de accés a quiròfan.

Cesària i presencia d´acompanyant:

1-La gestant pot esta acompanyada si ho vol, triant ella mateixa el/la acompanyant, una vegada realitzada la tècnica anestèsica i sempre que la dona es trobi en situació clínica estable. El moment per deixar entrar l’acompanyant, serà determinat conjuntament  per anestesiòleg  i obstetra.

2-L´acompanyament  es pot interrompre si en el curs d’una cesària urgent o programada, la dona presenti una evolució desfavorable cap a situació inestabilitat clínica, amb risc per ella o nadó.

3-L’acompanyament NO és possible en cap cas, si la urgència i gravetat de la situació comporta un comporten alt risc per ella o el nadó.

Tens una cesària d’un part anterior?

No esta demostrat que una cesària en un part anterior, condicioni un part vaginal, malgrat que aquest haurà d’estar monitoritzat pel risc de dehiscència de la cicatriu anterior.

Si vostè ha triat intentar un part vaginal, el personal del nostre centre li ajudarà per fer el possible per aconseguir-lo.

Si amb la informació del  teu metge has decidit la cesària per terminar el teu embaràs llegeix la part de cesària.

 

Lactància materna. Comissió de lactància

Hospital amic dels nens i les mares. 

 

 1. INGRÉS EN EL CENTRE:

Ingrés i assignació de habitació

Justificacions o certificacions: admissió de 9-14 hores.

Per baixa laboral: imprès d’ingrés que haurà d’aportar al metge de família

Que heu de portar  (enllaç)

Documentació:

 • DNI
 • Full de preingrés hospitalari
 • La Targeta Sanitària Individual (TSI) si el vostre ingrés és pel Servei Català de la Salut

Articles d’ús personal:

 • Pijames o camises de dormir
 • Bata
 • Sabatilles
 • Tovallola
 • Estris d’higiene personal (gel de dutxa i esponja, crema hidratant, raspall de dents i dentifrici, pinta, colònia, etc.)

Medicació:

 • Recordeu portar els vostres medicaments habituals i una llista actualitzada del vostre metge on hi constin detallats.

També us cal saber

No heu de portar a l’Hospital objectes de valor com joies, diners, targetes de crèdit, etc. Dels objectes personals com ulleres, pròtesis dentals, audiòfons, etc., n’haureu de tenir cura personalment.

En cas que tingueu signat el document de voluntats anticipades ho heu de fer saber al personal responsable de la vostra assistència.

 

Acompanyants, visites i horaris:  (enllaç)

Dilluns a Diumenge: 15 a 20 hores. No es recomanen les visites amb nens.

Silencio: parli en veu baixa sempre, dintre del centre hospitalari.

Esta prohibit fumar en tot el recinte del centre.

 

Si necessita una dieta específica consulti amb infermeria de la seva planta.

Comuniqueu l’existència o el desig de:

Consentiment informat

Voluntats anticipades

Segona opinió

 

Serveis específics        (enllaç)

Programa  de Mediació Cultural (Magreb o África Subsahariana)

Voluntariat

Treball social

Atenció religiosa catòlica.

 

Pot col·laborar amb l’hospital:      (enllaç)

Banc de Sang

Donació d’òrgans

Donació de sang de cordó umbilical

 1. RECOMANACIONS POSTPART:

 

Si es un part natural pot iniciar la ingesta a l’arribada a la seva habitació.

Si es un part amb suport anestèsic de peridural, caldrà esperar unes 4-6 hores abans de iniciar la ingesta.

Hauria d’aixecar-se i caminar en quan li sigui possible, al principi sempre amb algun acompanyant;  igual que al moment de la dutxa es recomana la presencia d’algun al·legat , per si la mare es mareja una mica. Aquest mareig es més freqüent en relació a l’anèmia fisiològica de l’embaràs i el part.

No convé el bany per immersió fins passat almenys un mes.

Es important la presència i l’ajuda de la parella en aquest primer dies.

Si el trasllat a cas es en cotxe, recordeu la cadireta del nen.

Si doneu lactància materna, recordeu que aquesta es a demanda del nadó i que si teniu cap dubte consulteu amb la vostra llevadora de l’ASSIR.

Burocràcia:

Teniu dos grups de papers que us donarem:

Uns son per la Inscripció del Nadó al Registre Civil, cal omplir les parts corresponen als pares tant en els paper de registre com el d’estadística. Verifiqueu que la part del professional estigués omplerta i firmada.

Els altres son per registrar al nen i donar-li un Número per l’Assistència Sanitària: imprescindible per les visites del pediatra.

 

10. A CASA:  

Reajustament de la vida familiar: imprescindible la col·laboració de la seva parella. Els primers dies a casa son molt importants per l’encaix del nadó a la família i d’aquesta amb la presència de nadó. La parella ha de vigilar que la nova mare estigués tan atesa com el nadó i detectar precoçment si esta molt trista o la veu clarament superada per la situació, per avisar al seu centre de salut, davant el risc de depressió postpart.

La mare ha d’aprofitar els moments de son del nadó per descansar a o dormir.

La dona no podrà tindre relacions sexuals amb penetració fins que haguí passat un mes (flux vaginal normal). El coit pot ésser dolorós les primeres vegades per el que s’aconsella l’ús de lubricant.

Si té episiorrafia, cal que es netegi amb aigua tèbia i sabó i eixugui la ferida amb cura.

La dona ha de menjar i veure sa durant tot el període de lactància o sinó fins la recuperació del postpart.

En cas de lactància materna cal que beguí molt per compensar la pèrdua de líquids de la lactància. I seguir una alimentació equilibrada

 1. EN CAS DE ESGUINÇAMENT PERINEAL DURANT EL PART:

El metge i la infermera us donaren els consells més important en cas de que haveu presentat un esquinçament perineal. Si aquest es moderat es tracta com una episiotomia. Si ha estat més greu, estareu uns 15-20 dies amb dieta laxant (abundants verdures i amanides) i caldrà una neteja acurada de la ferida perineal (episiorrafia o cura de l’esquinçament), en ocasions també caldrà que preneu antibiòtics sent molt important seguir el tractament fixat pel metge. En ocasions els esquinçament son especialment dolorosos, per el que caldrà fer el tractament analgèsic necessari.

 1. EN CAS DE INSTRUMENTACIÓ (FÒRCEPS, ESPÀTULES, VACUUM o VENTOSA)

Tots els consells anteriors son, igualment, vàlids.

Cal vigilar si presenta alteracions a la micció, tant retenció com incontinència i sobre tot si aquestes se perllonguen per sobre de les quatre setmanes postpart. Sempre cal consultar amb el seu ginecòleg o la seva llevadora per detectar precoçment qualsevol alteració tractable.

Recordeu que les llevadores de  l’ASSIR es pondrà en contacte amb vosaltres, però vosaltres podeu contacta amb ells sempre que ho necessiteu.

 1. ALTA

L’alta mèdica es donada pel metge.

Els documents  corresponen  a l’informe d’alta i si es precisa el document de prescripció de tractament. Recordeu els papers que consten en l’epígraf 9: els de Inscripció del nadó en el Registre Civil i els de Registre per que el seu/va fill/a disposi de Tarjeta Sanitària.

La documentació amb les normes de cures infermeres li seran facilitades per la seva infermera o per la secretaria del servei.

 

Ens donarem a l’alta dos fulletons:

Si doneu pit: Lactància materna: full informatiu, amb informacions per les dones que opten per la lactància materna.

Recomanacions perinatals a l’alta: sobre les cures al nadó els primer dies.

 

 1. LACTÀNCIA MATERNA

Existeix una Comissió de Lactància al nostre hospital i tot el personal de hospitalització esta format per donar informació sobre la lactància materna.

El nostre centre esta reconegut com Hospital Amic de Nens i Mares de la OMS.

 

MOLTES FELICITATS!!! I  GRACIES PER TRIAR-NOS!!!!