Presentació Guia de l’embarassada

Presentació

Volem que aquests moments que passareu entre nosaltres per un motiu tan important com el naixement del vostre fill siguin recordats com un esdeveniment feliç. També ens agradarà que recordeu amb afecte el personal que us atendrà. Però, per damunt de tot, volem que l’assistència mèdica que rebreu sigui l’adequada, per a la qual cosa comptem amb la vostra col·laboració i comprensió.

Les pacients del Servei de Ginecologia i Obstetrícia són gestants que requereixen un control especial del seu embaràs o bé estan en el puerperi, és a dir, acaben de tenir un fill. Els professionals d’aquesta unitat estan ben qualificats i coneixen el significat de la maternitat i el que comporta per a la família, per la qual cosa estan preparats per donar el suport psicoafectiu necessari tant a la mare com a la resta de la família. En aquest sentit, a l’Hospital hem previst l’estada conjunta de la mare i el fill, seguint els criteris que recomana l’Organització Mundial de la Salut, amb l’objectiu de facilitar la cohabitació del pare, la mare i el fill les 24 hores del dia per tal d’afavorir, des del començament, la relació afectiva.

Davant de la maternitat es plantegen preguntes i dubtes relacionats amb l’evolució de l’embaràs, el moment del part i les primeres atencions al nadó, com també respecte dels tràmits legals que cal portar a terme.

Aquest document de consulta o lectura –que heu rebut durant la segona ecografia, la visita prepart o alguna de les assistències prèvies al part–, pretén donar resposta a aquelles preguntes i dubtes més freqüents que es plantegen durant aquest període tan important de la vostra vida.

Volem que aquesta guia us sigui útil durant l’embaràs i el puerperi, i ens posem a la vostra disposició per resoldre qualsevol qüestió que se us plantegi.