El part

El part

Ingrés a l’Àrea Obstètrica

Un cop a l’Àrea Obstètrica el personal mèdic us visitarà i decidirà si cal que ingresseu. Per motius estructurals, durant aquest temps, és possible que el vostre acompanyant resti a la sala d’espera.

En el cas que ingresseu, se us acomodarà a la sala de dilatació, on el vostre acompanyant podrà entrar i estar amb vosaltres durant la resta del procés.

Durant tot el procés del part normal pot estar acompanyada per la persona que la dona designi (pot ser 1 o 2 persones, però no poden estar simultàniament).

Tant durant la dilatació com en el moment del part l’acompanyant ha de posar-se la roba hospitalària adequada que li proporcionarà el personal assistencial.

El moment del part

Si l’evolució és correcta i hi ha possibilitat de parir a la mateixa sala de dilatació, es disposarà tot l’equipament necessari per atendre el part de la manera més natural possible. Aquesta possibilitat dependrà sempre de les condicions del part i de la dilatació on es trobi.

L’acompanyant

Durant tot el procés del part normal pot estar acompanyada per la persona que la dona designi (pot ser 1 o 2 persones, però no poden estar simultàniament).

En cas d’haver de practicar una anestèsia peridural, si l’anestesista ho requereix per motius d’higiene sanitària, l’acompanyant tornarà a la sala d’espera.

Si per la complexitat del part no és convenient la presència de l’acompanyant, aquest s’haurà d’esperar a la sala de dilatació o a la sala d’espera, segons li indiqui l’equip mèdic.

El naixement

Després del naixement, i si l’evolució del nadó ho permet, es posarà immediatament sobre la mare, pell amb pell i s’iniciarà el procés de lactància.

Després del part, tornareu amb el vostre fill a la sala de dilatació, on descansareu  i es farà els controls de postpart immediat fins que us acompanyin a l’habitació.

Us proposarem iniciar l’alletament matern un cop s’hagi comprovat el vostre estat i el del nadó. En general, això sol ser així immediatament o durant la primera hora després del part.

Aquest contacte afavoreix la relació del nadó amb l’alletament matern.

Informació assistencial sobre el vostre part

La informació assistencial és confidencial i només se us dóna a vosaltres i a les persones que autoritzeu. En cap cas es facilita informació per telèfon.

Esperem que sapigueu comprendre que en alguns casos es pot produir un endarreriment a l’hora de facilitar la informació.

Per raons de salut pública, i d’acord amb la legislació sobre residus sanitaris, l’Hospital no us pot entregar la placenta després del part.

Us recomanem que llegiu atentament  “Informació d’atenció al PART” per a informació més detallada durant aquest procés.