Formació Especialitzada

La formació especialitzada en Obstetrícia i Ginecologia així com en Infermeria Obstétrico-Ginecològica esta organitzada en el marc de la Unitat Docent Multiprofessional.

Formació Mèdica Especialitzada:

Residents d’Obstetrícia i Ginecologia : 1 resident a l’any.

Tutora de residents: Dra. Verònica Alvarez

Diposem d’un document pels residents on s’informa què s’espera d’ells.

Es va tancar un acord amb FECUNMED que inclou els seu dispositiu en el marc docent i de recerca del nostre Hospital, així com la dependència en Recerca del CEIC del Vallès Oriental.  En 2016, dintre del marc de l’acord, s’ha constituït un Grup de Recerca en Reproducció Humana conjunt.

Estem acreditats com Unitat Multiprofessional Docent en Obstetrícia i Ginecologia assumint la formació especialitzada de metges i llevadores residents.

Formació Infermera Especialitzada:

Resident de Llevadora.

Tutores: Marga Manresa i Dolors Guix (ASSIR)


Informació per futurs residents:

Qué esperem dels nostres residents

LIBRO DEL RESIDENTE SEGO

programa_formativo_de_la_especialidad_obstetrico_ginecologica_matrona_6_mayo_2009

BOE-A-2009-8882  Programa de la especialitat publicat al BOE


 

Al nostre centre existeix un pla formal de formació general per residents que podeu consultar en el full de docencia general del centre.

Cursos Generales Residents

Així mateix tots els nostres residents han de realitzar els seguents cursos específics:

Interns:

Curs de RCP nounatal

Curs de Lactància Materna

Curs de lesions perineals d’origen obstétric

Externs: 

Curs Teòric Practic d’Ecografia Obstetríco-Ginecológica nivell I-II

Curs nivell 3 d’ecografia (Durant la rotació a Vall d’Hebron

Curso de Formación en Endoscopia Ginecológica para Residentes 1-2 EIEG (Igualada)

Curso de Formación en Endoscopia Ginecológica para Residentes 3-4 EIEG (Igualada)

Curso para Residentes de la Secció Catalana de Sòl Pelvià (Nivell Bàsic)

Han d’assistir regularment a les sessions de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (www.academia.cat). Aquesta té previst començar a finals de 2017 (R1) un curs de formació teòric envers els Residents de 1-2-3, que tindrà caracter prioritari pels residents al nostre pais i donara crèdits universitari, orientat cap al Diploma Europeu de l’especialitat.

Dispossem de biblioteca propia i de espai de simulació per laparoscòpia i part.

BEQUES:

FECUMED ofereix una beca completa pel Congrés Europeu de la ESHRE, al R4 de l’HGG que presenti una comunicació realitzada al seu centre.