Docència i Recerca dels Residents

DOCÈNCIA:

Els residents participaran activament en les sessions clíniques del servei, les conjuntes amb altres serveis i comitès específics durant la seva formació, així com en aquelles específicament dirigides cap a la seva formació professional.

Cursos Teòric-Pràctics

Interns:

Curs de RCP nounatal

Curs de Lactància Materna

Curs de lesions perineals d’origen obstétric

Externs: 

Curs Teòric Practic d’Ecografia Obstetríco-Ginecológica nivell I-II

Curs nivell 3 d’ecografia (Durant la rotació a Vall d’Hebron

Curso de Formación en Endoscopia Ginecológica para Residentes 1-2 EIEG (Igualada)

Curso de Formación en Endoscopia Ginecológica para Residentes 3-4 EIEG (Igualada)

Curso para Residentes de la Secció Catalana de Sòl Pelvià (Nivell Bàsic)

Han d’assistir regularment a les Sessions de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (www.academia.cat).

Aquesta té previst començar a finals de 2017 (R1) un curs de formació teòric envers els Residents de 1-2-3, que tindrà caracter prioritari pels residents al nostre pais i donara crèdits universitari, orientat cap al Diploma Europeu de l’especialitat.

Participaran activament en el curs anyal de formació continuada del servei. Assistiren i participaren regularment als comitès de perinatologia i el/la resident de 4t. Any en el de patologia mamaria i sòl pelviá. El/la Resident de 3r. any s’incorporà como Secretaria en el Comitè de Mortalitat Perinatal.

RECERCA

Progressivament s’incorporaran a les tasques de recerca clínica del servei, així com aquelles que puguin enllestir els mateixos amb progressivitat creixent.

Firmaran comunicacions a reunions i congressos de caire nacional i internacional, així com articles en revistes de l’especialitat.

Es facilitarà l’assistència a cursos de formació, reunions i congressos pertinents a la seva formació.

Així mateix s’encoratgen per la realització del cursos de doctorat i la posterior tesi doctoral.

Cursos de Recerca del Programa General de Residents de l’HGG:

Curs d’introducció a la Recerca. R1-R2

Lectura Crítica de Revisions sistemàtiques. R3-R4

BEQUES:

FECUMED ofereix una beca completa pel Congrés Europeu de la ESHRE, al R4 de l’HGG que presenti una comunicació realitzada al seu centre.