Presentació del Programa de Formació

La Fundació Hospital/Asil de Granollers (FHAG) ofereix la seva experiència clínica, docent i de recerca pel professionals mèdics que desitgin una formació especialitzada en Obstetrícia i Ginecologia dins del Programa Nacional de Formació de Metges Especialistes.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital General de Granollers ofereix la formació completa dins del programa de l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia, seguint les recomanacions de la Comisión Nacional de la Especialidad, així com els criteris aplicables de The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (24 June 2000).

També es facilita l’aprenentatge del metges Residents de Medicina Familiar i Comunitària que efectuen les seves rotacions en el nostre servei, dins del seu pla formatiu.

El nostre programa formatiu contempla la formació d’un resident per any i pretén dotar-lo d’un progressiu nivell de capacitació i responsabilitat professional per aconseguir una formació integral.

 

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia està format per un director de servei, dotze metges adjunts i quatre residents (un per any), així mateix diversos especialistes contractats com a MAUs (Metges Adjunts d’ Urgències) per cobrir guàrdies.

El Servei disposa d’una planta d’hospitalització obstètrica amb 32 llits, 8 llits de ginecologia, una àrea de parts amb dos despatxos de visites, cinc sales de dilatació, una dotada per part natual amb banyera per analgesia  i dos sales de parts i un quiròfan per cesàries.

A nivell quirúrgic disposem de quatre sessions quirúrgiques setmanals, una cada setmana de mama (dintre de la Unitat de Patologia Mamària), dos de cirurgia i una/dos tardes de quiròfan , així com una sessió mensual de cirurgia menor ambulatòria.

A Consultes Externes disposem de les següents consultes:

– Alt Risc Obstètric.

– Programació Quirúrgica.

– Ecografies Obstètriques i Ginecològiques

– Ginecologia General i Patologia Cervical.

– Estudi d’esterilitat.

– Histeroscòpia.

– Visita Pre-Part.

– Unitat de Patologia de la Mama.

– Diagnòstic Prenatal conjunt amb PASSIR Granollers

– Patologia del Sol Pelvià.

 

ALGUNES DADES D’INTERÈS

OBSTETRÍCIA Hospital:

–L’any  2016 : 1575 parts :

  • 64 % parts eutòcics
  • 12% parts instrumentats ( Vacuum, Fòrceps; Espàtules )
  • 23% cesàries ( programades i urgents)

–CCEE: seguiment gestants de mig i  alt risc obstètric

–Unitat de diagnòstic prenatal: ( amniocentesis i biòpsies corials)

–Assistència al Part:

  • Part Natural
  • Parts amb anestèsies locoregionals (peridural/walking-peridural)
  • Inducció al Part: Gestacions cronològicament perllongades i risc obstètric.
  • Quiròfan per cesàries dins del Bloc Obstètric.

–Atenció Puerperi immediat i precoç.

–Hospital Amic del Nens: ≥88% lactància materna l’alta.

Obstetrícia ASSIR:

–Seguiment d’embaràs

–Preparació al Naixement

–Puerperis domiciliaris

–Grup de recuperació postpart

–Grups de suport de la lactància

GINECOLOGIA Hospital:

–Cirurgia programada : 276 ( cirurgia oncològica, laparoscopia, cirurgia vaginal, col.locacions malles antiincontinència i cirurgia vaginal)

–UCSI: 326 . (Histeroscòpies quirúrgiques, atenció contraceptiva, cirurgia vulvar benigne)

–Cirurgia urgent: 66

–CMA :119 ( conitzacions,  cirurgia vulvar benigne, col.locació de minisling antiincontinència)

–Cirurgia de mama  total 116 casos. Cirurgia oncològica, gangli sentinella, reconstrucció mamària, cirurgia benigna de mama.

–A nivell estructural setmanalment existeixen de 3 a 5 blocs quirúrgics de ginecologia i un setmanal de patologia mamaria, on es realitza la cirurgia major tant benigne com maligne.

Ginecologia ASSIR:

–Menopausa

–Planificació Familiar

–Prevenció Càncer Cèrvix

–Joves

Mantenim acords estratègics amb l’hospital de Sant Celoni i el PASSIR Granollers, per garantir la formació en l’àmbit ambulatori

 

TUTORIA

La Dra. Verónica Àlvarez és l’actual tutor dels residents i per tant, la directora del programa de formació especilitzada en Obstetrícia i Ginecologia.

Cada tres mesos s’avalua l’evolució de cadascun dels residents en una tutoria individualitzada.

Tots els membres del servei participen activament en les tasques docents dels residents i disposen de l’acreditació pertinent.

El tutor i el director del servei vetllen activament per l’acompliment del programa de formació, tant teòric com pràctic, de l’especialitat. És funció del tutor mediar en els problemes o conflictes que puguin donar-se durant el procés formatiu.

Conduiran les sessions de formació de residents, i bibliogràfiques, aconsellant en els temes de recerca, recerca, rotacions externes quan calguin, etc.

ACTIVITAT: CLÍNICA, DOCENT I DE RECERCA

L’horari dels residents és el propi del servei: de 8 a 17 hores, amb una hora per dinar. Els residents disposen d’un mes de vacances anual, així com altres drets contemplats en el conveni laboral del centre.

L’activitat dels residents resta establerta en un quadrant de rotacions que es pot consultar al final del document.

Cada rotació té un metge responsable i uns objectius establerts de formació.

Esta establert un quadrant de guàrdies amb un promig de 4-6 guàrdies al mes incloses en el programa formatiu de l’especialitat.

A les guàrdies estan sempre sota la supervisió d’un metge adjunt de staff o un metge adjunt d’urgències. Tots els metges residents de l’Hospital estan obligats a seguir el Programa de Formació Complementaria, que s’imparteix durant els dos primers anys de residència, que consta en la documentació que se entrega als residents en el moment de la seva incorporació.

També es recomana la realització del curs de RCP avançada i de RCP neonatal, així com els de Lactància Materna i el de Lesions perineals.

Dins de les seves obligacions s’inclou el complimentar el quadern de residents on queda constància de l’activitat tècnica-assistencial realitzada o el log-book de la EBCOG que seran utilitzades per l’avaluació continuada del progrés formatiu.

A l’inici del procés formatiu el resident donarà al director del servei una còpia del seu CV.

Tots els residents són donats d’alta en el sistema informàtic de l’hospital, disposant de correu electrònic i accés a internet.

El centre disposa d’una biblioteca mèdica i d’accés a bases de dades bibliogràfiques adients. El mateix dispossa d’una biblioteca propia i d’acces a la majoria de les revistes de l’especialitat.

Tanmateiz dispossem d’un petit laboratori de simulació per cirurgia laparoscòpica i un manequí per simulació de part.