Grup de Recerca de Reproducció Humana del Vallès Oriental

GRUP DE RECERCA EN REPRODUCCIÓ HUMANA DEL VALLÈS ORIENTAL (GRRHVO)

RESEARCH GRUP IN HUMAN REPRODUTION OF VALLÈS ORIENTAL (RGHRVO)

FECUNMED- HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

 

fiv

Introduction:

A part of the development and deployment of the agreement between the Gynecology and Obstetrics Service of the General Hospital of Granollers and FECUNMED to coordinate teaching and research aspects in the field of Human Reproduction, a Research Group was established in October 2016 In Human Reproduction of the Vallès Oriental.

Vision: to contribute the values of teaching and research to clinical practice, to improve the reproductive capacities of our patients.

Mission: to contribute the highest excellence to the clinical attention of our patients in reproductive topics. Improve teaching and research on issues related to Human Reproduction.

Strategy Lines:

Design research programs to better understand the clinical applicability of human reproduction techniques.

Search competitive and non-competitive funds to generate applied clinical research.

TEAM LEADERS: Drs: Xavier Saura &  Felip Ojeda

RESEARCHS: Beatriz Mazano, Assumpta Reus, Montse Celades, Maider Ripero, Miriam Bella, Eva Borralleras, Ferran Garcia

LABO: Rafael Buscà, Montse Sabaté i Begoña Anguita.

RESEARCH CONSULTANT: Dra. Diana Navarro

 Keywords:

ART

Recurrent Miscarriage

Oocytes preservation in cancer

 

Strategies objectives: 

Consolidate a cohesive and efficient joint research group

Position our research group among the most active nationwide

Main Lines of research:

Embryonary biology

Embryonary quality

Pre-implantactional diagnosis

Mother Cells

Masculine factor


 

ACTIVITY 2017

Publications in e-format

Alberti B, Ojeda F. Manejo del paciente con trastorno de desarrollo sexual. e-Arch Ginecol Obstet 2017:29.  ISSN 1697-1914

Cobos  M, Celades  M, Sabaté M, Anguita B, Buscà R, Saura X. Què és més important per al resultat de la FIV, l’edat o el nombre d’oòcits obtinguts? e-Arch Ginecol Obstet 2017:28.  ISSN 1697-1914

Ojeda F, Palmero S, Sabaté M, Saura X. Taxes d’Embaràs en dones amb pobre resposta ovárica. e-Arch Ginecol Obstet 2017:28.  ISSN 1697-1914

Internationals Lectures:

Ojeda F. Challenges in Reproductive Medicine Research. The Regenerative Medicine. A challenge for Modern Medicine and Medical Ethic from a Jewish Perspective. Madrid, November, 6th, 2017

Ojeda F. Legal Framework in Regenerative Medicine Research. The Regenerative Medicine. A challenge for Modern Medicine and Medical Ethic from a Jewish Perspective. Madrid, November, 6th, 2017

Nationals Lectures: 

Saura X. Epidemiologia de l’esterilitat. Models de maternitat en la nostra societat. IV Jornada de Fertilitat i Reproducció de les Comarques Catalanes, Sabadell, 3 de Novembre de 2017.

Buscà R. Moderador Taula Rodona Genètica i laboratori en Reproducció. IV Jornada de Fertilitat i Reproducció de les Comarques Catalanes, Sabadell, 3 de Novembre de 2017.

García F. Keynote: Andrologia per a Ginecòlegs. IV Jornada de Fertilitat i Reproducció de les Comarques Catalanes, Sabadell, 3 de Novembre de 2017.


ACTIVITY 2016

 

Comunication in National Congress:

Ojeda F. Palmero S, Sabaté M, Saura X. (GRRHVO).  Taxes d’embaràs en dones amb pobre resposta ovàrica. 9è Congrés Català d’Obstetrícia i Ginecologia, Barcelona, 9-11 de novembre 2016.

Lectures:

III Jornada d’Actualització en Reproducció Humana del Vallès Oriental. Granollers, 19 de febrer de 2016. Felipe Ojeda i Xavier Saura Directors del Curs. (0,8 crèdits)

Ojeda F. President: Taula Diagnòstic de l’esterilitat.

Moreno G. Secretaria: Taula Actualització en tècniques de Reproducció Humana.

Esteve M, Pérez de Puig M. Secretaries Taula: Controvèrsies en reproducció Humana.

Reus A, Palmero S. Protocol d’estudi bàsic en esterilitat.

Mazano B. Protocol d’estudi i tractament de l’avortament de repetició.

Ojeda F. Endometriosi i esterilitat. Hem d’operar-la sempre? Afecta l’endometriosi als resultats de les TRA?

Garcia F (FECUNMED) Valoració del Factor Masculí prèvia a la FIV-ICSI.

Celades M (FECUNMED)  Pretractament i tractament de les disfuncions ovàriques pel ginecòleg general. SOP. Hipogonadisme, híper i hipogonadotròpics. Hiperprolactinèmies.

Ripero M (FECUNMED) Nous aspectes en el tractament dels miomes, en reproducció humana.

Buscà R (FECUNMED): Aplicació de Time Lapse en el laboratori de Reproducció Assistida. Utilitat de l’Embryoscope

Saura X. (FECUNMED). Riscos físics de les TRA: càncer, DHEO, GEU, lesions i afectació de la reserva ovàrica.

 

Grants for Research in progress:

Doctoral Theses: