Grups de Recerca

Dintre de les tasques de recerca del Servei un dels objectius més imporant es formar i consolidar grups de Recerca multiprofesionals i multicentrics que ens ajudin a millorar la nostra recerca.

Per aixó compten amb la col·laboració de la Unitat de Recerca del nostre hospital dirigida per la Dra. Diana Navarro.

Dintre d’aquest procés, cal citar:

Grup de Recerca en Reproducció Humana del Vallès Oriental format per membres del nostre servei i de FECUNMED.

Esta en procès de consolidació de un Grup de Recerca Multidisciplinar en Patologia del Sòl Pelvià.