Infomació per la dona

Cartera de Serveis

Atenció continuada les 24 hores del dia, tots els dies, d’urgències ginecològiques i obstètriques.

Atenció a l’embaràs: consultes externes mitjans diagnòstics específics, hospitalització, cirurgia ambulatòria i amb ingrés.

Atenció al part i puerperi.

Hospitalització i cirurgia amb ingrés.

Diagnòstic de trastorns ginecològics endocrins i diagnòstic reproductiu. Mitjans diagnòstics especials i cirurgia de curta estada.

Atenció a les malalties ginecològiques i de transmissió sexual:

Consultes externes, mitjans diagnòstics específics, cirurgia ambulatòria i amb ingrés, hospitalització en planta i Hospital de dia.

Prevenció i detecció precoç del càncer ginecològic: C. Externes i mitjans diagnòstics específics. Cirurgia ambulatòria i a consulta.

Tractament del càncer ginecològic: C. Externes, mitjans diagnòstics específics, cirurgia ambulatòria i amb ingrés. Hospitalització a planta i Hospital de dia.

 

SI PENSA PARIR AL NOSTRE CENTRE:

PART RESPECTAT

ALTRES INFORMACIONS

SI ES TÉ QUE OPERAR: