Informació per professionals del Servei

 

Enllaç amb protocols conjunts: www.e-archivos.org

Enllaç Cursos SGO HGG:

Cursos Servei de Ginecologia i Obstetrícia HGG

Videos del servei i més

Cursos en Claronline (abans de 2017)

En esta página encontraras alguna información de gestión clínica…

Memòries d’Activitat del Servei:

Memòria_assistencial 2017

 

Memòries del Servei Integrat:

MEMÒRIA ACTIVITAT SERVEI INTEGRAT 2017 

 

Comitès de Seguiment:

Seguiment 2017