Misió, Visió i Valors

MISSIÓ / VISIÓ

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Fundació Hospital/Asil de Granollers té com objectiu prioritari proporcionar atenció de màxima qualitat tècnica i humana a les dones ateses al nostre servei, adaptant-se en tot moment a les necessitats i expectatives de la població de la nostre àrea.
L’activitat del servei s’integra en la de l’hospital col·laborant amb els altres serveis clínics, centrals  dintre d’un esquema de client/proveïdor, amb autonomia de gestió i basant-se en criteris cap a la qualitat total.
Atenció dels problemes de salut derivats de l’embaràs i el part, dels òrgans reproductors femenins i la mama amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida de les dones del Vallès Oriental. Aquesta atenció es dona en un context afavoridor de la docència i la investigació sòlidament assentada amb professionals acreditats.

 

VALORS

El millor tracte humà a les dones ateses al nostre servei.
Personal mèdic amb la millor formació professional i humana, amb acreditació i formació continuada reglada i imbuïts en el treball basat amb protocols amb les millors proves disponibles. Amb capacitat investigadora i docent. Centrats en l’atenció a la dona.
Esperit de millora permanent de la qualitat, amb el criteri de percepció pels clients tant interns com externs.